About Us

about_us_552_20161207

Mục đích để tạo ra giá trị cho du lịch trực tuyến toàn cầu từ Việt Nam cùng nhau qua biên giới quốc gia

Chúng tôi tự hào về khả năng của chúng tôi để giải quyết vấn đề, từ không chỉ một mà còn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi nhận thức được giá trị của việc lắng nghe khách hàng và biết tầm quan trọng của thể hiện bản thân mình, chúng tôi hứa sẽ cung cấp cho các đối tác các dịch vụ tốt nhất thông qua giao tiếp rõ ràng, từ việc nhận ra vấn đề để giải quyết vấn đề đó.

Company Profile

Name of Enterprise EVOLABLE ASIA GLOBAL VIETNAM COMPANY LIMITED
Officer CEO – MASAHIDE AKIYAMA(秋山匡秀)
Address of the head office No 09 Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Charter capital VND 1,000,000,000 (One billion Vietnam dongs)
Parent Company Evolable Asia Corp.